Budujemy nowy kościół

od 10 Czerwca 2013 r.

Maj 2017

8 9

Marzec – Deskowanie dachu

8 9

Czerwiec 2016 Zaszalowane stropy i kolumny nad wejściami bocznymi do kościoła

8 9

Maj 2016 Wejście główne do kościoła po zdjęciu szalonkow z kolumn

8 9

Kwiecień 2016 Betonowanie stropu

8 9

Kwiecień 2016 Strop nad chórem i wejściem do kościoła

6 7

Marzec / Kwiecień 2016 Wejście główne do Kościoła – przygotowania do postawienia czterech kolumn oraz zbrojenia do zalania stropu nad chórem

Marzec / Kwiecień 2016 Uzbrojenie stropu nad chórem i wejściem głównym do kościoła.

1 2

Luty – Marzec 2016 Przygotowania do postawienia kolumn przed wejściem głównym i bocznym kościoła.

Styczeń 2016 Widok rozety nad wejściem głównym do kościoła.

Grudzień 2015 Ogółny widok budowy kościoła.

Grudzień 2015 Wejście główne do kościoła.

maj 2015 – Wykonywanie zbrojenia pod strop nad kruchtą kościoła i schodów prowadzących na chór.

2225

kwiecień 2015 r.

2021

marzec 2015 r. – Wykonanie łuku nad prezbiterium kościoła

1819

marzec 2015 – Betonowanie stropu nad zakrystią i innymi pomieszczeniami kościoła.

1617

styczeń/luty 2015 – I etap stawiania murów kościoła na wysokość 2,5 m, które będą zakończone „wieńcem betonowym”

141524

listopad 2014 r. – Całość wykonanego zasypu fundamentów kościoła.

12

listopad 2014 r. – Prace przy zasypywaniu fundamentów kościoła.

11 Zasyp został wykonany przez firmę p. Alfreda Miklaszewicza z Kosakowa jako wkład w budowę nowej świątyni.

Instalacja odgromieniowa kościoła wykonana w październiku 2014 r.

10

lipiec 2014 – Prace przy betonowaniu nawy głównej kościoła

9

listopad/grudzień 2013 r. – Wybudowanie ścian fundamentów kościoła z bloczków cementowych. Wyciągnięcie zbrojenia pod filary i ściany kościoła. Przygotowanie powierzchni pod wentylację mechaniczną oraz zasypanie „otoczakiem” i żwirem.

8

18 XI – 21 XI 2013 r. Fundamenty kościoła pod zdjęciu szalunków i wykonanie „opaski” odwodnieniowej. Obsypanie fundamentów od zewnątrz żwirem i piaskiem.

7

Firma budowlana wykonuje zbrojenie pod zalanie betonem fundamentów kościoła. Zużyto ok 12 ton stali.

6

Początek listopada – Dalsze prace związane z wykonywaniem szalunków pod fundamenty kościoła.

5

16 października 2013 r. – Początek Budowy Kościoła

4 Wykopy pod fundamenty zostały wykonane przez firmę p. Alfreda Miklaszewicza z Kosakowa jako wkład w budowę powstającego kościoła.

10 czerwca 2013 r. – Poświęcenie krzyża przez J. E. Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia

3

10 czerwca 2013 r. – Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez J. E. Ks. Abp. Sławoja Leszka Głódzia

2

Październik 2013r. – Droga dojazdowa do budowy kościoła na pasie ziemi użyczonej na czas budowy przez p. Jana Śliwińskiego z Kosakowa

IMG_20150811_155958796

Nowy Kościół

Nowy kościół będzie budowlą tradycyjną. W głębi placu dostrzeżemy schody i cztery kolumny wspierające dach. Dach uzyska łamaną linię nawiązującą do plebani. Ze względu na usytuowanie blisko osi pasa startowego lotniska, nie ma możliwości zaakcentowania budowli tradycyjną wieżą. Sygnatura z krzyżem nad kalenicą nie może przekraczać 13,5 m nad powierzchnią placu. Alternatywą wysokiej wieży stanie się szczególnie uroczysty fronton kościoła z czterema wysokimi kolumnami oraz placem z otokiem kolumnowym i obejściem mającym swoistą symbolikę. Jest tu motyw otwartych ramion, nawiązanie do kolumnady rzymskiej sprzed bazyliki piotrowej. Cztery wieżyczki nad kolumnami mogą wieńczyć wyobrażenia czterech ewangelistów. Nad kolumnami mogą pojawić się figury świętych, męczenników lub postaci obecnych w historii ziemi kosakowskiej. Pomimo ograniczeń, narzuconych przez dowództwo wojsk lotniczych, kościół uzyska niezwykłą atmosferę piękna i miejsca świętego. Atmosfera wnętrza zostanie zachowana i podniesiona do skali całego zespołu na miarę potrzeb i ambicji całej rodziny parafialnej.

test

test2

test3

test

PARAFIA ŚW. ANTONIEGO w KOSAKOWIE Kosakowo, ul. Żeromskiego 77, 81-198 Kosakowo (58) 679-13-14 kosakowo@diecezjagdansk.pl958351 0003 002076302 0000010 Bank Spółdzielczy Rumia

get directions